Two balls without touching

Hier een klein filmpje over Palm Spinning met 2 ballen zonder dat deze elkaar aanraken. Je krijgt zelden een filmpje te zien waarin de techniek wordt uitgelegd, dus leek het mij goed deze aan de "Specials" rubriek toe te voegen...


Previous page: Liquid Hands
Next page: Jedi sphere push